En pålitlig samarbetspartner.

Meny
  • mont1
  • Bild.6
  • Bild.9
  • Bild.11
  • Bild.7
  • Bild.5
  • Bild.4
  • Bild.3
  • Bild.8
  • Bild.2

Välkommen till Arnessons!

Ett av Sveriges ledande företag inom rivning & betonghåltagning

Arnessons Betongborrning AB är Värmlands och ett av Sveriges största rivnings- och håltagningsföretag. Företaget är beläget i Kil utanför Karlstad och har 35 års erfarenhet i branschen. Tillsammans med dotterbolagen Arnessons Service ( startades i maj 2014 ) och KBD Betongdemolering i Karlskoga, sysselsätter vi ca 65 kunniga medarbetare. Inom företaget finns även Arnessons Balkongsågning som specialiserat sig med en egen patenterad metod för att såga ner balkonger på ett effektivt och säkert sätt.

Dubbla branschutmärkelser under 2012

Under 2012 blev Arnessons Betongborrning AB dubbelt prisbelönt. Vi utsågs till Årets Håltagningsentreprenör 2012 och mottog Årets Säkerhets- & Arbetsmiljöpris 2012, för balkongsågningsmetoden. Branschutmärkelserna ingår i “Det Svenska Demoleringspriset” som instiftades 2012 och delas ut vartannat år. Branschtidningen Professionell Demolering delar ut priset, i samarbete med branschföreningen HiB (Håltagningsentreprenörerna) och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier.

Inget uppdrag är för litet, stort eller komplicerat för Arnessons”.

Arnessons är i problemlösarbranschen. Vi gillar utmaningen i ett stort komplicerat jobb och att lösa det på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet. Samtidigt är vi precis lika målmedvetna och konkurrenskraftiga i små och snabba service jobb.