Povel-certifiering

I februari 2017 blev vi Povel-certifierade, som ett av de allra första håltagningsföretagen. Detta är ett kvalitetsmärke framförallt mot våra kunder, så de vet vad de får. Det handlar om utbildning, miljö, kvalitet, arbetsmiljö.

Se diplom här eller läs mer hos Sveriges Byggindustrier här.