Utbilda dig till håltagare

Du som är över 20 år kan nu söka in till lärlingsutbildning för att bli håltagare.
Utbildningen sker i samverkan med oss på Arnessons-koncernen.

Du utbildar dig här inom håltagning och genomförd utbildning ger dig gymnasiepoäng.
Utbildningen kommer igång i augusti 2017 och har start för nya kurstillfällen varje måndag.

Utbildningen innehåller minst 70 % praktik vid ett av våra bolag. Teorin sker genom oss på Arnessons-koncernen och det finns stor chans till arbete efter genomförd utbildning.

I denna lärlingsutbildning ingår proven för yrkesbevis och tillräckligt med praktisk erfarenhet leder sedan till ett yrkesbevis.

För att ansöka kika in här:
http://www.kil.se/Skola–barnomsorg/Vuxenutbildning/larlingsutbildningar/larlingsutbildning-haltagare/