Arnessons nya bolag

Arnessonskoncernen har förvärvat Wermlands Håltagningservice AB

Arnessonkoncernen fortsätter växa. Nyligen har vi förvärvat Wermlands Håltagningsservice AB, eller WHS i dagligt tal. Den här gemensamma framtidssatsningen innebär att vi kommer att vara ca 165 anställda inom koncernen och omsätta 250 – 300 miljoner kronor.

Wermlands Håltagningsservice grundades 2004 av Fredrik Hinas och vid årsskiftet 2008-2009 kom Fredrik Seeberg in som delägare. Utvecklingen har gått från 3,2 miljoner i omsättning 2009 till hela 50 miljoner kronor under 2020. Det har också resulterat i att WHS varit DI-gaseller både 2019 och 2020.

Efter fusionen är det Per Carlsson, Marcus Jacobsson, Per Klintberg, Fredrik Seeberg och Fredrik Hinas som äger koncernmoderbolaget. Fredrik Hinas och Fredrik Seeberg blir även nya medlemmar i ledningsgruppen och styrelsen för Arnessonskoncernen.

Arnessonskoncernen har vuxit rejält de senaste åren och omfattar nu:

  • Arnessons Betongborrning
  • Arnessons Service
  • Lekana
  • Breathtech
  • Mellansverige Riv & Deponi
  • VOID Borlänge
  • VOID Mälardalen
  • Karlskoga Betongdemolering
  • Wermlands Håltagningsservice