Arnessons Betongborrning utgår från Kil, Karlstad och Karlskoga. Vi har uppdrag i hela norden, men huvuddelen av vår verksamhet ligger inom mellansverige.

Vår kärnverksamhet är koncentrerad till att borra hål i betong, både cirkelformade och kvadratiska hål. Vi borrar med diamantborr som skapar kärnor. Inom detta område har vi nu nästan 40 års erfarenhet.

Vår kompetens utvecklar vi ständigt genom att bredda vår arbetsstyrka och vår verksamhet. Vi är idag en koncern under stark tillväxt. Med flera företag under vårt moderbolag erbjuder vi förutom betongborrning bland annat även betongdemolering, service och reparation av diamantverktyg, golvslipning och balkongsågning.

Med förträfflig problemlösarinstinkt särskiljer vi oss på marknaden. Vi arbetar innovativt och ser lösningen. Finns inte exakt det vi behöver för att ordna ett uppdrag, så föder vi en ny lösning. Uppfinningsrikedom och flexibilitet är delar som alltid finns med i vårt arbete. Det händer också att vi tar patent på vissa delar som vi tar fram, så att det blir ett hållbart verktyg för fler av våra projekt.

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilden för att läsa vår broschyr!

1979

1979

<p><strong>Bo Arnessons startar bolaget</strong> efter att han hade jobbat ett år åt Såg & Betong Karlstad.</p>

Bo Arnessons startar bolaget efter att han hade jobbat ett år åt Såg & Betong Karlstad.

1980

<p><strong>Kjell Andersson övertar verksamheten 1980</strong> och jobbar på själv fram tills 1982.</p>

Kjell Andersson övertar verksamheten 1980 och jobbar på själv fram tills 1982.

<p><strong>Hanomag Henschel:</strong> Första arbetsbilen när Kjell köpte bolaget 1979.</p>

Hanomag Henschel: Första arbetsbilen när Kjell köpte bolaget 1979.

<p><strong>Första lastbilen inhandlades 1980 och var en Mercedes Benz 608.</strong> En kapellbil som inte var helt inbrottssäker.</p>

Första lastbilen inhandlades 1980 och var en Mercedes Benz 608. En kapellbil som inte var helt inbrottssäker.

1983

<p><strong>1983 anställdes den första medarbetaren Johnny Källhagen</strong> som Kjell hade lärt känna på Nobel när de gick Fordonslinjen.</p>

1983 anställdes den första medarbetaren Johnny Källhagen som Kjell hade lärt känna på Nobel när de gick Fordonslinjen.

1985

<p><strong>Personal- och fordonsstyrkan har utökats.</strong> Mercedes har blivit främsta fordonsvalet.</p>

Personal- och fordonsstyrkan har utökats. Mercedes har blivit främsta fordonsvalet.

<p><strong>Första rivningsroboten införskaffades 1985, då anställdes grävmaskinisten Arne Andersson.</strong> Roboten var en Brokk 80 och var med dagens mått inte så effektiv. Då var den hypermodern.</p>

Första rivningsroboten införskaffades 1985, då anställdes grävmaskinisten Arne Andersson. Roboten var en Brokk 80 och var med dagens mått inte så effektiv. Då var den hypermodern.

1989

<p><strong>Bolaget har dubblerats i antal anställda samt fordonsstyrka:</strong> 15 anställda och åtta fordon, lägg märke till bilen längst till höger, världens minsta borrbil Subaru Columbus.</p>

Bolaget har dubblerats i antal anställda samt fordonsstyrka: 15 anställda och åtta fordon, lägg märke till bilen längst till höger, världens minsta borrbil Subaru Columbus.

1994

<p><strong>1994 tog de första fem anställda över bolaget:</strong></p>
<p>Johnny Källhagen, Henric Nyman, Arne Andersson, Mario Larsson samt Johan Ekström. Johan Ekström sålde sin del till de andra 1996.</p>
<p> </p>

1994 tog de första fem anställda över bolaget:

Johnny Källhagen, Henric Nyman, Arne Andersson, Mario Larsson samt Johan Ekström. Johan Ekström sålde sin del till de andra 1996.

 

1995

<p><strong>Fordonsflottan 1995: </strong>Inga Mercedes lastbilar kvar utan Volvo får bära maskiner och verktyg.</p>

Fordonsflottan 1995: Inga Mercedes lastbilar kvar utan Volvo får bära maskiner och verktyg.

1996

<p><strong>90-talets fordon och maskiner</strong>. På bild finns våra fordon och delar av maskinparken 1996 – utan tvekan har branschen utvecklats.</p>

90-talets fordon och maskiner. På bild finns våra fordon och delar av maskinparken 1996 – utan tvekan har branschen utvecklats.

1997

<p><strong>Vadstena slott:</strong> Ett ovanligt projekt var när vi fick uppdraget 1997 att rundhålsåga ett ljusinsläpp på Vadstena slott. Hålet blev 3 meter i diameter och vi sågade hela 1,5 meter tjockt.</p>

Vadstena slott: Ett ovanligt projekt var när vi fick uppdraget 1997 att rundhålsåga ett ljusinsläpp på Vadstena slott. Hålet blev 3 meter i diameter och vi sågade hela 1,5 meter tjockt.

2001

<p><strong>I ett samarbete med KBAB och Skanska har vi i hela 14 år utfört rotjobb.</strong> Vi började på Gruvlyckan år 2001 med 281 lägenheter och gick sedan vidare till Bellevue med 78 lägenheter, Brogatan 19 lägenheter, Norrstrand 50 lägenheter och slutade år 2015 på Rud där vi befann oss på Mossgatan och Horsengatan med 900 lägenheter.</p>

I ett samarbete med KBAB och Skanska har vi i hela 14 år utfört rotjobb. Vi började på Gruvlyckan år 2001 med 281 lägenheter och gick sedan vidare till Bellevue med 78 lägenheter, Brogatan 19 lägenheter, Norrstrand 50 lägenheter och slutade år 2015 på Rud där vi befann oss på Mossgatan och Horsengatan med 900 lägenheter.

2005

<p><strong>K.B.D, som står för Karlskoga Betongdemolering, är ett rivnings- & håltagningsföretag med säte i Karlskoga. </strong>Företaget grundades 1984 av Rolf Nyström. 2005 övertogs K.B.D av Arnessons Betongborrning AB i Kil, som driver företaget vidare i samma anda, fast nu med betydligt större resurser. Därmed är det skapat en stark företagsgrupp med hela Värmland och Närke som bas. När andra backar tar vi ett steg framåt!</p>

K.B.D, som står för Karlskoga Betongdemolering, är ett rivnings- & håltagningsföretag med säte i Karlskoga. Företaget grundades 1984 av Rolf Nyström. 2005 övertogs K.B.D av Arnessons Betongborrning AB i Kil, som driver företaget vidare i samma anda, fast nu med betydligt större resurser. Därmed är det skapat en stark företagsgrupp med hela Värmland och Närke som bas. När andra backar tar vi ett steg framåt!

2009

<p><strong>Frykfors</strong>: Ett projekt som vi var med och gjorde i samarbete med NCC och Fortum år 2009-2010. Det gjordes en totalrenovering samt nybyggnation.</p>

Frykfors: Ett projekt som vi var med och gjorde i samarbete med NCC och Fortum år 2009-2010. Det gjordes en totalrenovering samt nybyggnation.

<p><strong>I Näverhede väster om Östersund ändrades sugrörets utformning för en ny turbin.</strong> Vi sänkte sugrörsbotten 2,5 m, ca 600 m³ berg sprängdes och bilades bort.</p>

I Näverhede väster om Östersund ändrades sugrörets utformning för en ny turbin. Vi sänkte sugrörsbotten 2,5 m, ca 600 m³ berg sprängdes och bilades bort.

2012

<p><strong>Höljesdammen var ett stort projekt  i samarbete med NCC som hade sin början år 2012.</strong> Ett året-runt-jobb med kalla vintrar upp till 35 grader kallt och härliga varma somrar. Ett av dom stora projekten var bilning av skibord med hjälp av en ramp för den kraftiga lutningen som på gick både dag och natt . Hela projektet pågick till år 2016.</p>

Höljesdammen var ett stort projekt  i samarbete med NCC som hade sin början år 2012. Ett året-runt-jobb med kalla vintrar upp till 35 grader kallt och härliga varma somrar. Ett av dom stora projekten var bilning av skibord med hjälp av en ramp för den kraftiga lutningen som på gick både dag och natt . Hela projektet pågick till år 2016.

2013

<p><strong>Sommaren 2013 i Skedvi Hedemora</strong> sågade vi för inspektionsöppningar i metertjock betong, därefter sågade vi ur själva löphjulskammaren i 3 stycken fem meters delar med en vikt på ca 9 ton styck. Sommaren 2014 gjorde vi i princip samma jobb på andra generatorn.</p>

Sommaren 2013 i Skedvi Hedemora sågade vi för inspektionsöppningar i metertjock betong, därefter sågade vi ur själva löphjulskammaren i 3 stycken fem meters delar med en vikt på ca 9 ton styck. Sommaren 2014 gjorde vi i princip samma jobb på andra generatorn.

2014

<p><strong>September 2014 startade vi ett spännande projekt i centrala Köpenhamn.</strong> Man hade behov av att byta ut 250 stycken balkonger. Omgärdade av cyklister och annan rusning trafik gjorde vi detta utan missöden tack vare våra patenterade sågjiggar.</p>

September 2014 startade vi ett spännande projekt i centrala Köpenhamn. Man hade behov av att byta ut 250 stycken balkonger. Omgärdade av cyklister och annan rusning trafik gjorde vi detta utan missöden tack vare våra patenterade sågjiggar.

<p><strong>2014 startade vi Arnesson Service AB.</strong> Som ansvariga anställdes Peter Calais och Anders Augustsson. Under året utökades antalet anställda till totalt 9 man.</p>

2014 startade vi Arnesson Service AB. Som ansvariga anställdes Peter Calais och Anders Augustsson. Under året utökades antalet anställda till totalt 9 man.

2015

<p><strong>Demontering av 240 balkongtorn, totalt 720 balkonger i Salem/Rönninge 2015/2016.</strong> Detta var vårt största enskilda projekt någonsin och kontraktet var på ca 10 Mkr. Projektet var en totalentreprenad där även väg och markarbeten ingick.</p>

Demontering av 240 balkongtorn, totalt 720 balkonger i Salem/Rönninge 2015/2016. Detta var vårt största enskilda projekt någonsin och kontraktet var på ca 10 Mkr. Projektet var en totalentreprenad där även väg och markarbeten ingick.

2016

<p><strong>Magasin 2, Inre Hamn.</strong> Byggnaden är utpekad som särskilt värdefull i Karlstads kulturmiljöprogram.</p>
<p>Kund: Byggbolaget i Värmland AB.</p>
<p>Uppdrag: Fullständig (försiktig) invändig rivning, förutom bärande konstruktioner, till stommrent. Håltagning, montering av l-stål. Sågning, schaktning, återfyllning och gjutning, bortbilning och asbestsanering av all asbest. All sortering och avfallshantering under större delen av byggtiden.</p>

Magasin 2, Inre Hamn. Byggnaden är utpekad som särskilt värdefull i Karlstads kulturmiljöprogram.

Kund: Byggbolaget i Värmland AB.

Uppdrag: Fullständig (försiktig) invändig rivning, förutom bärande konstruktioner, till stommrent. Håltagning, montering av l-stål. Sågning, schaktning, återfyllning och gjutning, bortbilning och asbestsanering av all asbest. All sortering och avfallshantering under större delen av byggtiden.

2017

<p><strong>Samling i Fryksta Kil för fotografering. </strong>Koncernen består idag av fyra bolag med anställda, totalt 75 personer samt 52 fordon.</p>

Samling i Fryksta Kil för fotografering. Koncernen består idag av fyra bolag med anställda, totalt 75 personer samt 52 fordon.

1979

<p><strong>Bo Arnessons startar bolaget</strong> efter att han hade jobbat ett år åt Såg & Betong Karlstad.</p>

Bo Arnessons startar bolaget efter att han hade jobbat ett år åt Såg & Betong Karlstad.

1980

<p><strong>Kjell Andersson övertar verksamheten 1980</strong> och jobbar på själv fram tills 1982.</p>

Kjell Andersson övertar verksamheten 1980 och jobbar på själv fram tills 1982.

<p><strong>Hanomag Henschel:</strong> Första arbetsbilen när Kjell köpte bolaget 1979.</p>

Hanomag Henschel: Första arbetsbilen när Kjell köpte bolaget 1979.

<p><strong>Första lastbilen inhandlades 1980 och var en Mercedes Benz 608.</strong> En kapellbil som inte var helt inbrottssäker.</p>

Första lastbilen inhandlades 1980 och var en Mercedes Benz 608. En kapellbil som inte var helt inbrottssäker.

1983

<p><strong>1983 anställdes den första medarbetaren Johnny Källhagen</strong> som Kjell hade lärt känna på Nobel när de gick Fordonslinjen.</p>

1983 anställdes den första medarbetaren Johnny Källhagen som Kjell hade lärt känna på Nobel när de gick Fordonslinjen.

1985

<p><strong>Personal- och fordonsstyrkan har utökats.</strong> Mercedes har blivit främsta fordonsvalet.</p>

Personal- och fordonsstyrkan har utökats. Mercedes har blivit främsta fordonsvalet.

<p><strong>Första rivningsroboten införskaffades 1985, då anställdes grävmaskinisten Arne Andersson.</strong> Roboten var en Brokk 80 och var med dagens mått inte så effektiv. Då var den hypermodern.</p>

Första rivningsroboten införskaffades 1985, då anställdes grävmaskinisten Arne Andersson. Roboten var en Brokk 80 och var med dagens mått inte så effektiv. Då var den hypermodern.

1989

<p><strong>Bolaget har dubblerats i antal anställda samt fordonsstyrka:</strong> 15 anställda och åtta fordon, lägg märke till bilen längst till höger, världens minsta borrbil Subaru Columbus.</p>

Bolaget har dubblerats i antal anställda samt fordonsstyrka: 15 anställda och åtta fordon, lägg märke till bilen längst till höger, världens minsta borrbil Subaru Columbus.

1994

<p><strong>1994 tog de första fem anställda över bolaget:</strong></p>
<p>Johnny Källhagen, Henric Nyman, Arne Andersson, Mario Larsson samt Johan Ekström. Johan Ekström sålde sin del till de andra 1996.</p>
<p> </p>

1994 tog de första fem anställda över bolaget:

Johnny Källhagen, Henric Nyman, Arne Andersson, Mario Larsson samt Johan Ekström. Johan Ekström sålde sin del till de andra 1996.

 

1995

<p><strong>Fordonsflottan 1995: </strong>Inga Mercedes lastbilar kvar utan Volvo får bära maskiner och verktyg.</p>

Fordonsflottan 1995: Inga Mercedes lastbilar kvar utan Volvo får bära maskiner och verktyg.

1996

<p><strong>90-talets fordon och maskiner</strong>. På bild finns våra fordon och delar av maskinparken 1996 – utan tvekan har branschen utvecklats.</p>

90-talets fordon och maskiner. På bild finns våra fordon och delar av maskinparken 1996 – utan tvekan har branschen utvecklats.

1997

<p><strong>Vadstena slott:</strong> Ett ovanligt projekt var när vi fick uppdraget 1997 att rundhålsåga ett ljusinsläpp på Vadstena slott. Hålet blev 3 meter i diameter och vi sågade hela 1,5 meter tjockt.</p>

Vadstena slott: Ett ovanligt projekt var när vi fick uppdraget 1997 att rundhålsåga ett ljusinsläpp på Vadstena slott. Hålet blev 3 meter i diameter och vi sågade hela 1,5 meter tjockt.

2001

<p><strong>I ett samarbete med KBAB och Skanska har vi i hela 14 år utfört rotjobb.</strong> Vi började på Gruvlyckan år 2001 med 281 lägenheter och gick sedan vidare till Bellevue med 78 lägenheter, Brogatan 19 lägenheter, Norrstrand 50 lägenheter och slutade år 2015 på Rud där vi befann oss på Mossgatan och Horsengatan med 900 lägenheter.</p>

I ett samarbete med KBAB och Skanska har vi i hela 14 år utfört rotjobb. Vi började på Gruvlyckan år 2001 med 281 lägenheter och gick sedan vidare till Bellevue med 78 lägenheter, Brogatan 19 lägenheter, Norrstrand 50 lägenheter och slutade år 2015 på Rud där vi befann oss på Mossgatan och Horsengatan med 900 lägenheter.

2005

<p><strong>K.B.D, som står för Karlskoga Betongdemolering, är ett rivnings- & håltagningsföretag med säte i Karlskoga. </strong>Företaget grundades 1984 av Rolf Nyström. 2005 övertogs K.B.D av Arnessons Betongborrning AB i Kil, som driver företaget vidare i samma anda, fast nu med betydligt större resurser. Därmed är det skapat en stark företagsgrupp med hela Värmland och Närke som bas. När andra backar tar vi ett steg framåt!</p>

K.B.D, som står för Karlskoga Betongdemolering, är ett rivnings- & håltagningsföretag med säte i Karlskoga. Företaget grundades 1984 av Rolf Nyström. 2005 övertogs K.B.D av Arnessons Betongborrning AB i Kil, som driver företaget vidare i samma anda, fast nu med betydligt större resurser. Därmed är det skapat en stark företagsgrupp med hela Värmland och Närke som bas. När andra backar tar vi ett steg framåt!

2009

<p><strong>Frykfors</strong>: Ett projekt som vi var med och gjorde i samarbete med NCC och Fortum år 2009-2010. Det gjordes en totalrenovering samt nybyggnation.</p>

Frykfors: Ett projekt som vi var med och gjorde i samarbete med NCC och Fortum år 2009-2010. Det gjordes en totalrenovering samt nybyggnation.

<p><strong>I Näverhede väster om Östersund ändrades sugrörets utformning för en ny turbin.</strong> Vi sänkte sugrörsbotten 2,5 m, ca 600 m³ berg sprängdes och bilades bort.</p>

I Näverhede väster om Östersund ändrades sugrörets utformning för en ny turbin. Vi sänkte sugrörsbotten 2,5 m, ca 600 m³ berg sprängdes och bilades bort.

2012

<p><strong>Höljesdammen var ett stort projekt  i samarbete med NCC som hade sin början år 2012.</strong> Ett året-runt-jobb med kalla vintrar upp till 35 grader kallt och härliga varma somrar. Ett av dom stora projekten var bilning av skibord med hjälp av en ramp för den kraftiga lutningen som på gick både dag och natt . Hela projektet pågick till år 2016.</p>

Höljesdammen var ett stort projekt  i samarbete med NCC som hade sin början år 2012. Ett året-runt-jobb med kalla vintrar upp till 35 grader kallt och härliga varma somrar. Ett av dom stora projekten var bilning av skibord med hjälp av en ramp för den kraftiga lutningen som på gick både dag och natt . Hela projektet pågick till år 2016.

2013

<p><strong>Sommaren 2013 i Skedvi Hedemora</strong> sågade vi för inspektionsöppningar i metertjock betong, därefter sågade vi ur själva löphjulskammaren i 3 stycken fem meters delar med en vikt på ca 9 ton styck. Sommaren 2014 gjorde vi i princip samma jobb på andra generatorn.</p>

Sommaren 2013 i Skedvi Hedemora sågade vi för inspektionsöppningar i metertjock betong, därefter sågade vi ur själva löphjulskammaren i 3 stycken fem meters delar med en vikt på ca 9 ton styck. Sommaren 2014 gjorde vi i princip samma jobb på andra generatorn.

2014

<p><strong>September 2014 startade vi ett spännande projekt i centrala Köpenhamn.</strong> Man hade behov av att byta ut 250 stycken balkonger. Omgärdade av cyklister och annan rusning trafik gjorde vi detta utan missöden tack vare våra patenterade sågjiggar.</p>

September 2014 startade vi ett spännande projekt i centrala Köpenhamn. Man hade behov av att byta ut 250 stycken balkonger. Omgärdade av cyklister och annan rusning trafik gjorde vi detta utan missöden tack vare våra patenterade sågjiggar.

<p><strong>2014 startade vi Arnesson Service AB.</strong> Som ansvariga anställdes Peter Calais och Anders Augustsson. Under året utökades antalet anställda till totalt 9 man.</p>

2014 startade vi Arnesson Service AB. Som ansvariga anställdes Peter Calais och Anders Augustsson. Under året utökades antalet anställda till totalt 9 man.

2015

<p><strong>Demontering av 240 balkongtorn, totalt 720 balkonger i Salem/Rönninge 2015/2016.</strong> Detta var vårt största enskilda projekt någonsin och kontraktet var på ca 10 Mkr. Projektet var en totalentreprenad där även väg och markarbeten ingick.</p>

Demontering av 240 balkongtorn, totalt 720 balkonger i Salem/Rönninge 2015/2016. Detta var vårt största enskilda projekt någonsin och kontraktet var på ca 10 Mkr. Projektet var en totalentreprenad där även väg och markarbeten ingick.

2016

<p><strong>Magasin 2, Inre Hamn.</strong> Byggnaden är utpekad som särskilt värdefull i Karlstads kulturmiljöprogram.</p>
<p>Kund: Byggbolaget i Värmland AB.</p>
<p>Uppdrag: Fullständig (försiktig) invändig rivning, förutom bärande konstruktioner, till stommrent. Håltagning, montering av l-stål. Sågning, schaktning, återfyllning och gjutning, bortbilning och asbestsanering av all asbest. All sortering och avfallshantering under större delen av byggtiden.</p>

Magasin 2, Inre Hamn. Byggnaden är utpekad som särskilt värdefull i Karlstads kulturmiljöprogram.

Kund: Byggbolaget i Värmland AB.

Uppdrag: Fullständig (försiktig) invändig rivning, förutom bärande konstruktioner, till stommrent. Håltagning, montering av l-stål. Sågning, schaktning, återfyllning och gjutning, bortbilning och asbestsanering av all asbest. All sortering och avfallshantering under större delen av byggtiden.

2017

<p><strong>Samling i Fryksta Kil för fotografering. </strong>Koncernen består idag av fyra bolag med anställda, totalt 75 personer samt 52 fordon.</p>

Samling i Fryksta Kil för fotografering. Koncernen består idag av fyra bolag med anställda, totalt 75 personer samt 52 fordon.

2020