Rivning av balkonger är sedan många år tillbaka en specialitet hos Arnessons och man utför löpande balkongsågningar över hela Norden.

Vi använder, sedan 2012, en patenterad balkongsågningsmetod ”Uppercut”, som inte bara är säker utan även mycket snabb och därmed kostnadseffektiv. Arnessons Balkongsågning utgör en särskild avdelning inom bolaget och vi har under åren skapat ett unikt kunnande både avseende effektivitet och säkerhet.

Vår metod gör arbetet smidigt och säkert och sätter operatören i centrum där denne helt slipper utsättas för risker under själva rivningen. Operatören kan på betryggande avstånd övervaka själva rivningen då balkongsågningsjiggen, fäst på exempelvis en teleskoplastare, träs över själva balkongen. Balkongsågningsjiggen har anpassats med ett fäste som enkelt kan appliceras på bommen på en teleskoplastare, hjullastare eller grävmaskin. Jiggen kan enkelt anpassas till olika typer av balkongdimensioner och kapningen kan ske direkt från den bommonterade jiggen utan att operatören behöver vistas nära riskområdet.

Arnessons förärades med det Svenska Demoleringsprisets ”Säkerhets- och Arbetsmiljöpris 2012” för sin unika balkongrivningsmetod.

 

Kontaktpersoner

Ansvarig

Marcus Jakobsson

Arnessons Betongborrning AB

0554 - 40 000 / 070 - 320 38 92

marcus@arnessons.se

Partners och kunder