Brand-, fukt- och skadesanering

Vi utökar vår verksamhet för att kunna erbjuda våra kunder ett ännu bredare tjänsteutbud! Läs mer.
Vi hälsar Bekim Dedaj välkommen till Arnessonskoncernen! Bekim kommer med sin mångåriga erfarenhet inom framför allt fukt/brand och skadesanering komplettera vår redan befintliga avdelning, Arnessons Service, som redan erbjuder asbest- och PCB-sanering. I samband med detta så utökas arbetsstyrkan även med åtta saneringstekniker.