Koncernens kärnverksamhet är koncentrerad till att borra hål i betong. Vi borrar med diamantborr som skapar kärn. Inom detta område har vi nu nära 40 års erfarenhet.

Vi erbjuder också en rad olika specialisttjänster inom håltagning, rivning, balkongsågning, sanering, golvbehandling och återvinning, samt  även service och reparationer på maskiner och verktyg.

De olika metoder vi använder oss av ger en stor variation och en bredd i valmöjligheterna för våra kunder. Med vår gedigna erfarenhet i branschen gör vi en trygg bedömning, och rekommenderar vilken metod som är säkrast och mest kostnadseffektiv samt resultatinriktad för varje enskilt projekt som ni anlitar oss för.