Rivning

Vi på Arnesson kan det här med rivning och demolering, då det idag är en av våra största inriktningar. Vi vet att rivning är mer än bara rivning, bland annat för att det idag finns miljökrav på provtagning av byggnadsmaterial samt att återanvända och återvinna det som går.

Med vår kompletta maskinpark har vi muskler att kunna erbjuda hela spannet av rivning, med allt från lättrivning vid renovering eller sanering till tungrivning när hela byggnaden ska rivas. Efter rivning kan vi även erbjuda tjänster för återställning av byggnader till önskad användning.

Lättrivning

När du ska riva delar i en byggnad

Lättrivning passar fint vid ombyggnation, renovering och sanering, då rivs en enstaka del i en byggnad som skall göras om eller för att den är skadad vid till exempel en fukt- eller brandskada och förstörda material behöver tas bort inför en återställning.

Selektivrivning

Vi demonterar, sorterar och återvinner

Selektivrivning är ett av de första stegen inför tungrivning. Här river vi del för del och utför en omfattande sortering av alla olika material. Detta är ett krav vid rivning av byggnader med farliga byggnadsmaterial där rivning och sanering av asbest och PCB utförs separat så att de farliga materialen kan omhändertas korrekt samtidigt som övriga rivningsmassor inte blir smittade av förorening.

Tungrivning

När det är dags för totalrivning

Tungrivning är det samma som totalrivning. Inom denna typ av rivning så river vi hela byggnader. Det är här av yttersta vikt med en noggrann sortering och återvinning, vilket vi förbereder genom att först genomföra en selektivrivning. Arnessons har en unik kapacitet då all kompetens och resurser för sanering, rivning, transport och deponi finns inom koncernen. Tungrivning sköts av Mellansverige Riv och Deponi AB (MSRD) i Arnessonskoncernen och har tillstånd att ta emot rivningsmassor för återvinning.

Har du en förfrågan eller bara frågor?

Hör av dig till oss så återkommer vi.
Det här vill jag ha hjälp med:
Kontaktuppgifter: