Arnessons Service

Arnessons Service startade 2014 och har en stor del i koncernen. Genom åren har företaget utvecklats till att ha huvudfokus på sanering. Från början var det främst asbest och PCB, men idag erbjuder vi hela spannet av saneringstjänster.

Vi erbjuder vi också hjälp akuta jourinsatser vid exempelvis fuktskador, från start till rivning, avfuktning och återställning. Oavsett kan du alltid kontakta oss för rådgivning och offertförfrågan.

Sanering

Komplett sanering och avfallshantering

Sanering innebär att sätta in rätt resurser och kompetens för den aktuella skadan direkt. Det kan röra sig om att till exempel ta hand om hälsofarliga ämnen i äldre byggmaterial och betongfundament, men också att sanera efter en brand eller omfattande fuktskador. Vi på Arnessons har erfarenhet och specialistkunskaper för att utföra komplett sanering och avfallshantering inom en lång rad områden.

Konsultation

Klimathållning och miljöinventering

Utöver våra vanliga tjänster erbjuder vi på Arnessons även konsultation. Vi hjälper bland annat till med klimathållning av byggnader, för att kontrollera och skydda dem från eventuella mögelangrepp eller rötskador. Ska du utföra en ombyggnation, rivning eller renovering kan det vara bra att exempelvis göra en miljöinventering, för att identifiera och kvantifiera förekomst av farliga ämnen i konstruktionen.

Jobba hos oss.

Håltagare, rivningsarbetare eller sanerare?

Är du nyfiken på att jobba hos oss på Arnessons? Vi är en koncern med många olika inriktningar som erbjuder bra villkor för våra medarbetare. Vi är alltid intresserade av kompetent personal, då vår strävan är att hela tiden vara på tå för att möta upp framtidens rekryteringsbehov.

Har du en förfrågan eller bara frågor?

Hör av dig till oss så återkommer vi.
Det här vill jag ha hjälp med:
Kontaktuppgifter: