Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

För oss på Arnessons är det viktigt att vara en koncern som verkar för en hållbar arbetsplats där våra medarbetare trivs och kan kompetensutvecklas. Vi ska ha ett ständigt pågående kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete där vi ständigt arbetar mot målet med hög kundnöjdhet samtidigt som vi arbetar för att förebygga negativ miljöpåverkan. Vi ska också vara ett företag som har ett engagerat ledarskap samt en inkluderande och hållbar arbetsplats.

Miljöpolicy

Hållbart miljöarbete och arbetsklimat

Vi på Arnessons ska alltid sträva mot ett miljömässigt och socialt hållbart arbetssätt där miljöarbetet ska vara en integrerad del av den dagliga verksamheten. En del i detta är att vi arbetar långsiktigt för att förebygga negativ miljöpåverkan och öka resurseffektivitet. Det gör vi bland annat genom vårt arbete med att reducera utsläppen från våra transporter och genom återbruk av byggnadsmaterial. Vi ska också verka för att ha ett bra socialt arbetsklimat med bra arbetsmiljö där alla känner sig välkomna.

Kvalitetspolicy

Sträva efter nöjda kunder

På Arnessons arbetar vi ständigt efter målet att vårt kvalitetsarbete ska tillgodose kundens förväntningar och behov, i syfte att få nöjda och återkommande kunder. Vi ska också sträva efter att varje leverans håller hög kvalitet och sker i rätt tid. Vi ska alltid arbeta för att bli bättre och har därför rutiner på uppföljning av alla våra projekt, där vi ska fånga upp det som har gått bra samt se över det som behöver förbättras. Medarbetarna ska vi kompetensutveckla för att ge dem rätt förutsättningar i sitt arbete.

Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy

För en trygg arbetsplats

För oss på Arnessons är det viktigt att vi har en trygg och säker arbetsplats med en hälsosam arbetsmiljö. Att skapa förutsättningar för att våra medarbetare mår bra när de är på jobbet är för oss en självklarhet, precis som de ska känna sig säkra i sitt yrkesutövande. Därför arbetar vi såväl systematiskt som förebyggande och långsiktigt med både arbetsmiljö och säkerhet. Och just säkerhet, det är ingenting som vi tummar på. Vår ständiga vision är att inga olyckor ska ske på arbetsplatsen.

Har du en förfrågan eller bara frågor?

Hör av dig till oss så återkommer vi.
Det här vill jag ha hjälp med:
Kontaktuppgifter: