Arbetsledare Håltagning/Betong/Rivning
072 – 227 26 70
dennis.sjoo@arnessons.se