Arnessons är ett av de allra första håltagningsföretagen som blev Povel-diplomerat. Ett kvalitetsmärke framförallt mot våra kunder, så de vet vad de får. Det handlar om utbildning, miljö, kvalitet, arbetsmiljö.

Vår KÄRNverksamhet antyder på diamantborren som skapar kärnor. Detta bygger på att ta hål i betong. Runda eller fyrkantiga hål.

En av de mest bidragande faktorerna till vår stora framgång är vår förträffliga problemlösarinstinkt. Vi blir genom våra uppdrag väldigt innovativa och ligger i framkant kring att hitta fram till en framgångsrik lösning. Inom Arnessons-koncernen jobbar vi uppfinningsrikt och flexibelt.  Finns inte det vi behöver för att genomföra en specifik del i ett uppdrag – då ordnar vi så att det ”föds” en ny lösning för detta. Det händer också att vi tar patent på vissa nya produkter som kommer till under våra processer.