Rivning är en av de största inriktningarna inom Arnessons-koncernen. Denna del omfattar lättrivning. selektivrivning och tungrivning.

1. Lättrivning
Lättrivning passar fint vid ombyggnation och renovering, då det här endast är enstaka delar som vi river.

2. Selektivrivning
Selektivrivning är ett av de första stegen inför tungrivning. Här river vi del för del och utför en omfattande sortering av alla olika material.

3. Tungrivning
Tungrivning är det samma som totalrivning. Inom denna typ av rivning så river vi hela byggnader. Det är här av yttersta vikt med en noggrann sortering och återvinning, vilket vi förbereder genom att först genomföra en selektivrivning.

 

Kontaktpersoner

Order och beställning

Karl-Henrik Olsson

Arnessons K.B.D

0586 - 582 20 / 076 - 833 48 52

karl-henrik@kbdemolering.com

Anders Augustsson

Arnessons Service AB

054 - 85 10 10 / 070 - 650 95 52

anders.a@arnessons.se

Arne Andersson

Arnessons Betongborrning AB

0554 - 40 000 / 070 - 551 41 53

arne@arnessons.se

Offert och kalkyl

Ulf Calais

Arnessons K.B.D

0586 - 582 20 / 070 - 665 82 20

ulf@kbdemolering.com

Peter Calais

Arnessons Service AB

054 - 85 10 10 / 070 - 650 95 51

peter.c@arnessons.se

Mario Larsson

Arnessons Betongborrning AB

0554 - 40 000 / 070 - 552 21 15

mario@arnessons.se